Az Építészettörténeti és Műemléki Tanszék Könyvtára

„Öntudatlan állapotban a természetet és a szellemet látjuk az élet nyagyhatalmainak.
Különösen gyakori, hogy a szellem foglalataként a könyv jelenik meg. „

Aeppli

 

A Tanszéki Könyvtár gyűjteménye a szakma speciális igényeit kielégítő, hazai viszonylatban is egyedi állományt tudhat magáénak. Mintegy 25 ezer kötettel az Építészmérnöki Kar egyik legjelentősebb szakkönyvtára.

Jelentős értéket képviselnek a muzeális (XVII.-XIX. századi) szakkönyvek melyek az építészeti kultúra és műveltség forrásai. Ugyancsak kiemelkedő értéknek tekinthetők a Tanszék egykori professzorai hagyatékából származó könyvek. A hazai építészet és építészettörténet olyan kiemelkedő művelői, mint Hauszmann Alajos, Steindl Imrének, Wälder Gyulának- a maga korában naprakésznek számító- szakkönyvtárát őrzik a repozitóriumok.

A könyvtár fő gyűjtőköre : hazai és külföldi építészettörténeti és építészetelméleti, valamint műemlékvédelmi szakirodalom.

Kiemelt szakterületek : ókori építészettörténet, középkori építészettörténet, újkori építészettörténet, kortárs építészet, képzőművészet, iparművészet, magyar építészettörténet, népi építészet, egyetemes építészeti topográfiák, filozófia és történelem.

A kézikönyvtárban rendelkezésre állnak az építészetelmélet-történet szakterület legfontosabb kézikönyvei, adattárai, szótárak, lexikonok.

A katalógusok szerzői- betűrendes katalógusok.

A könyvtár néhány éve a BME-OMIKK Országos Mûszaki Információs Központ és Könyvtár rendszerével kompatibilis SZIRÉN számítógépes könyvtári rendszer segítségével retrospektív módon dolgozza fel állományát, ez egyben lehetővé teszi a gyors, tetszőleges szempontok szerinti keresést, logikai kapcsolatok segítségével is.

Mivel a SZIRÉN rendszer egy teljes körű integrált könyvtárfeldolgozó program, így a könyvek mellett a szakterületünk úgynevezett magfolyóiratai is bekerülnek az adatbázisba.

Cikkenkénti feldolgozást jelent ez az alábbi lapok esetén :

  • Tér és Forma,
  • Műemlékvédelem,
  • Új Magyar Építőművészet,
  • Alaprajz,
  • Építés- Építészettudomány

Körülbelül 20 olvasói hellyel rendelkező olvasóterem áll a kutatók, egyetemi hallgatók rendelkezésére.

  alt

alt 

 

Webmester: Zsembery Ákos
Magyar Tudományos Akadémia

1051 Bp, Roosevelt tér 9.
(1) 411-6100
priroda@office.mta.hu
Architectura Hungariae

Negyedévente megjelenő
építészeti folyóirat

HU ISSN-1588-0109
Periodica Polytechnica Architecture
Évente kétszer megjelenõ
angol nyelvũ tudományos folyóirat
ISSN: 1789-3437
HEFOP - Értékünk az ember

Humánerőforrás-fejlesztési
Operatív program
Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ
1133 Bp, Pozsonyi út 56.

(1) 237-4400
info@mnv.hu