Jeles események

2012

 

Az Építészettörténeti és Műemléki Tanszék kétnapos szakmai konferenciával kívánt megemlékezni neves oktatójáról, Guzsik Tamásról, aki tíz éve 55. születésnapja előtt váratlanul elhunyt. A konferencia célja volt többek között egy olyan alkalom, illetve hely megteremtése, ahol Guzsik Tamás személye, kutatásai és azok hatása újra diskurzusba kerülhettek egykori tanítványai, munkatársai és barátai segítségével. Az egyes előadások néhol anekdoták, néhol pedig konkrét kutatások, rajzok, példák formájában elevenítették meg azt a gazdag tudásanyagot, amely a mai napig meghatározza a magyar építészettörténet egyes szakaszait.

 

A konferencia első napján meghívott előadók rajzolták meg a Guzsik Tamáshoz köthető kutatások keresztmetszetét és mai állását, míg a második napon az aktuális tanszéki doktori kutatásokkal emlékeztek a témavezetők és a doktorandusz hallgatók a tanszék egykori oktatójára. Mind a konferencia széles spektrumát, mind Guzsik Tamás változatos érdeklődési területét mutatja, hogy építészek mellett régészek, művészettörténészek és történészek is kapcsolódtak előadásaikkal a konferenciához. Az első napi előadások beszámoltak az egyes hazai épületkutatások jelenlegi állásáról, valamint Guzsik Tamás kedvelt kutatási témájának, a pálos építészeti kutatások legújabb eredményeiről.

 

A konferencia első napját minden várakozást felülmúló érdeklődés jellemezte, ami mindvégig kitartott, egészen a záró adventi Vesperásig, melyet a Gellért-hegyi Sziklakápolnában tartottak, s amely méltó lezárását adta a megemlékezésnek. A konferencia második napját, a tanszéki doktori kutatások bemutatását dacára annak, hogy jelentősen rövidebb programmal készült, szintén nagyarányú részvétel és szintén élénk érdeklődés jellemezte.

A címben megidézve a konferencia egyik előadójának, Nagy Gergelynek, az ICOMOS elnökének előadáscímét, miszerint „Magyarlónán elkezdődött valami…”,egyszerre talán az a szándék is kifejezésre jut, hogy a jövőben akár rendszeressé válhat a Guzsik Tamás emlékére rendezendő tudományos konferencia, ahol külsős előadók mellett sor kerülhet a tanszéken folyó kutatások nyilvános bemutatására is.

2010

2009 októbere és 2010 júniusa között tanszéki felújítási munkák folytak, melynek során, mintegy 120,0 m2 területen ablak- és ajtócserék, válaszfalak, új burkolatok, beépített szekrény, valamint új épületgépészeti berendezések kerültek kivitelezésre.

  

Az átépítés alatt lévő tanszéki termek

 

  

Az átépített előtér és a galéria-folyosó

 

2010 áprilisában az építészettörténet oktatásának 140 éves évfordulójára emlékeztünk. 140 éve, 1870-ben jött létre az első önálló tanszék a Műegyetemen, melyet építészettörténet oktatására alapítottak, és amelyet mai intézményünk, az Építészettörténeti és Műemléki Tanszék elődjének tekintünk.

Az ünnepségsorozatot két kiállítás nyitotta meg. A HAP Galériában egy hónapig volt látható a 140 év éptört című, visszatekintő tárlat, melyen mintegy negyven művészi, oktatói és hallgatói rajzot mutattunk be a tanszéki archívumból. A kiállítás rendezői Kiss Zsuzsanna Emília és Zsembery Ákos voltak.

 

A kiállítás megnyitása a HAP Galériában

 

   

A kiállítás részletei

 

A másik kiállítás a fiatalabbaknak szólt. A Közös tört című rendezvény az N&n Galériában az utóbbi húsz év tanszéki tervezésoktatását, egykori és mai hallgatók terveit mutatta be. A kiállítást Vukoszávlyev Zorán rendezte Szalai András és Pazár Béla támogatásával.

 

Az N&n Galéria kiállítása

 

A tudományos rendezvények sorát 2010. április 19-én a Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal együtt szervezett Möller István emlékkonferencia nyitotta, melyen a Tanszék öt oktatója is előadást tartott. A konferencia előadásait a Műemlékvédelem LIV. évf. (2010) 3. száma közölte.

  

A Möller István emlékkonferencia képei

 

A következő napon került sor az építészettörténet oktatásáról tartott kerekasztal-beszélgetésre, melyet Simon Mariann moderált. A rendezvényen az ország összes építészetet oktató felsőoktatási intézménye képviseltette magát, a beszélgetésről készült összefoglaló és több helyzetjelentés az Építészfórum oldalain kapott utóbb nagyobb nyilvánosságot.

 

A kerekasztal beszélgetés képei

 

A harmadik esemény április 22-én a Magyar Tudományos Akadémián zajlott a Tanszék és az MTA Építészettörténeti, Építészetelméleti és Műemléki Bizottsága közös szervezésében. Az ünnepi ülés témáiban az építészettörténet-oktatás és –kutatás 1870 óta tartó időszakára fókuszált, az előadások szövegét az Építés- Építészettudomány 38. évf. (2010) 3-4. száma közölte.

 

Az akadémiai ünnepi ülés képei

 

2010. szeptember 2-3-4én kihelyezett tanszéki értekezletre került sor Szombathely- Vasszécsény helyszínen. A témák az őszi félév indítása, valamint a műemlékvédelem oktatása, beleértve a szakmérnöki képzés voltak. Az alkalmat megragadva megtekintettük Dr. Mezős Tamás szombathelyi műemlékvédő építészeti alkotásait is.

 

Vasszécsény-Szombathely

 

2010. október 27-én megemlékeztünk Dr. Vámossy Ferenc professzor emeritusz 80. születésnapjáról.

2010. Karácsony. December 21-én a Tanszék megtartotta a hagyományos karácsonyi ünnepségét, amikor a régi kollégák, az aktív munkatársak és a családtagok együtt ünnepeltek.

2010 Karácsony

 

2011

2011 májusában az Építészettörténeti és Műemléki Tanszék két konferenciát rendezett az építészetelmélet témájában. A Műegyetemen május 12-én került sor a Tanszék szervezésében és az OTKA támogatásával a Struktúra – Textúra – Faktúra című konferenciára, mely a mai építészetben is fellelhető anyagszerűség és a rohamosan terjedő digitális technika egymásra hatását vizsgálta tanszéki és meghívott előadók részvételével. Az előadások anyagát az Építés- Építészettudomány 39. évf. (2011) 3-4. száma közli.

A másik konferencián, május 17-én, az MTA Építészettörténeti, Építészetelméleti és Műemléki bizottsága által szervezett felolvasóülésen Simon Mariann és Bonta János egymást követő előadásai az utóbbi 50 év építészetelméleti változásaira mutattak rá. Az előadások előtt Istvánfi Gyula, a Bizottság elnöke laudációja hangzott el, aki a 90. születésnapját idén ünneplő Bonta Jánost, a Tanszék professzor emerituszát köszöntötte.

A Tanszék 2011. október 14-16 között Erdőtarcsán kihelyezett értekezletet tartott, melynek tárgya a Tanszék helyzetének értékelése és javítása volt. Az előkészített, SWOT analízis alapú tárgyalás szombaton zajlott. Vasárnap egy kisebb csoport meglátogatta egykori kollégánk, Dr. Guzsik Tamás sírját a bükki Örvénykőnél.

 

Erdőtarcsa, értekezlet

 

 

Erdőtarcsa, értekezlet

 

  

Örvénykőnél

 

Webmester: Zsembery Ákos
Magyar Tudományos Akadémia

1051 Bp, Roosevelt tér 9.
(1) 411-6100
priroda@office.mta.hu
Architectura Hungariae

Negyedévente megjelenő
építészeti folyóirat

HU ISSN-1588-0109
Periodica Polytechnica Architecture
Évente kétszer megjelenõ
angol nyelvũ tudományos folyóirat
ISSN: 1789-3437
HEFOP - Értékünk az ember

Humánerőforrás-fejlesztési
Operatív program
Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ
1133 Bp, Pozsonyi út 56.

(1) 237-4400
info@mnv.hu