TDK dolgozatok

TDK PÁLYAMUNKÁK

Válogatás oktatóink által témavezetett TDK pályamunkákból – digitálisan elérhetőek a tdk.bme.hu/EPK központi felületen.

Cziczer Klaudia – Biró Anett: Az épületrekonstrukció, mint a műemlékvédelem határterülete / Témavezető: Zsembery Ákos (http://tdk.bme.hu/EPK/eptort2/Az-epuletrekonstrukcio-mint-a-muemlekvedelem6)

Danielisz Dóra: Sepsiszéki református templomok téralakítása a XVI-XIX. században / Témavezető: Krähling János (http://tdk.bme.hu/EPK/eptort3/Sepsiszeki-reformatus-templomok-teralakitasa-a)

Gál Szabolcs – Hevér Dominika: Az úr asztala köré gyűlvén. Tiszáninnen és Tiszántúl két világháború között épült református templomai – Esettanulmány a református liturgikus tér 20. századi közösségi térszemléletének változásairól / Témavezetők: Vukoszávlyev Zorán – Baku Eszter (http://tdk.bme.hu/EPK/eptort4/Az-Ur-asztala-kore-gyulven-Tiszaninnen-es)

Tokovics Fanni – Vágner Bernadett: Az Iparművészeti Múzeum Zsolnay pirogránit burkolatainak felújítása / Témavezetők: Gyetvainé Balogh Ágnes – Lichter Tamás (http://tdk.bme.hu/EPK/Epites/hsdf)

Webmester: Zsembery Ákos
Magyar Tudományos Akadémia

1051 Bp, Roosevelt tér 9.
(1) 411-6100
priroda@office.mta.hu
Architectura Hungariae

Negyedévente megjelenő
építészeti folyóirat

HU ISSN-1588-0109
Periodica Polytechnica Architecture
Évente kétszer megjelenõ
angol nyelvũ tudományos folyóirat
ISSN: 1789-3437
HEFOP - Értékünk az ember

Humánerőforrás-fejlesztési
Operatív program
Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ
1133 Bp, Pozsonyi út 56.

(1) 237-4400
info@mnv.hu