TDK dolgozat téma-javaslatok

TDK TÉMAVEZETÉS

Oktatóink aktuális TDK téma-hirdetései (átfogóbb vagy konkrét kutatási irányok) és tájékoztatásul korábbi témavezetéseik (azok eredményeivel, sikereivel).

Külön kiemeléssel jelölésre kerülnek azok a TDK-szerzők, akik a graduális képzés után tudományos kutató munkájukat Tanszékünkön folytatták doktori (PhD) képzés keretében – jellemzően a TDK-kban megtalált téma elmélyült továbbvitelével.


Fekete J. Csaba PhD

Témajavaslatok:

- Az egyetemes és magyar magánépítészet (vár, kastély, kúria, palota, villa) építés- és életmódtörténet;

- Történeti épületelemzések: épület-tipológia, funkciószervezés és téralakítás,diszpozíció;

- Különleges épületfajták: kastélyszínházak, -kápolnák, -könyvtárak, -konyhák,-kerti épületek (narancsház, üvegház, lovarda stb.) topografikus vagymonografikus feldolgozása;

- Történeti épületek kutatásmódszertana;

- Műemlékvédelem jog- és eszmetörténete;

- Műemlék-helyreállítások kritikai elemzése az épületkutatás, a hitelesség és az eredetiség szempontjából.

Korábbi témavezetések:


Gyetvainé Balogh Ágnes PhD

Témajavaslatok:

- XVIII-XIX. századi magyar építészettörténeti kutatások,

- épületmonográfiák (egy-egy épület történetének kutatása)

-terézvárosi helyi védett épületek vizsgálata programhoz kapcsolódó TDK-témák

Korábbi témavezetések:

Halmos Balázs PhD

Témajavaslatok:

- Méret és arány a történeti korok építészeti tervezésében

- Történeti épületkutatás egy kiválasztott emlék kapcsán

- Nyomok a térképen - Történeti települések értékvizsgálata

- Épületsorsok – Történeti épületek funkcionális átváltozásai

- A nagykanizsai ferences kolostor nyílászáróinak lehetséges kormeghatározása

- Az egykori nagykanizsai vár és város nyomai a mai településszerkezetben

- A nagykanizsai "Vár Projekt" kritikai elemzése az elméleti rekonstrukció fényében

-A nagykanizsai ferences kolostor rehabilitációjának kritikai elemzése

- A nagykanizsai ferences kolostor boltozatai. Szerkezet és formaKorábbi témavezetések:


Krähling János CSc, PhD, Dr. habil.

Témajavaslatok:

- Szeghalmy Bálint templomépítészeti munkássága

- Szontagh Pál – szerkezet és forma összhangja templomépítészetében

- Bauforschung – történeti épületkutatás egy kiválasztott emlék kapcsán

- XVIII-XIX. századi történeti épülettípus elemzése

- Az épülettervezés oktatása – az Építészettörténeti Rajztár gyűjteményének feldolgozásán keresztül

Korábbi témavezetések:

 • 2015 Danielisz Dóra: Sepsiszéki református templomok téralakítása a XVI-XIX. században. BME ÉPK TDK 2015. I. Díj + Rektori különdíj; XXXIII. OTDK 2017. különdíj
 • 2014 Gyetvay Enikő: A visegrádi általános iskola épületének történeti rétegei - Egy példa az építészeti kontinuitásra. BME ÉPK TDK 2014. II. Díj + Guzsik Tamás különdíj
 • Kőrösi-Aradi Diána Kitti: Kőből faragott szabálytalan igazgyöngy / társkonzulens: Dr. Török Ákos. BME ÉPK TDK 2014. HK prezentációs különdíj
 • 2013 Sípos Éva: Grassalkovich Antal új templomai gödöllői birtokán. BME ÉPK TDK 2013. II. díj
 • Gyetvay Enikő: Az erdélyi reneszánsz saroktornyos várkastélyok fejlődése – a radnóti kastély bemutatása
 • 2012 Kóthay Zsófia – Papp Lilla: A debreceni Csokonai Színház épületének elemzése / társkonzulens: Józsa Anna. BME ÉPK TDK 2012. III. díj
 • Sípos Éva: A bagi plébániatemplom építéstörténete. BME ÉPK TDK 2012. TÁMOP különdíj + dicséret
 • 2011 Gergely Zsófia, Balla Balázs, Csönge Krisztián: A 15. századi városi lakóházak
 • 2010 Székely Márton: A Budai Vár és a rekonstrukció gyakorlata a II. világháború után. BME ÉSZK TDK 2010. II. díj
 • 2009 Bocsor Barbara, Nedeczky Zsolt: A budapesti bérházak elfelejtett belső udvarai. BME ÉSZK TDK 2009. I. díj
 • Józsa Anna: A ménfőcsanaki Ecker-villa – polgári életforma megjelenése falusi környezetben. BME ÉSZK TDK 2009. III. díj + Guzsik Tamás különdíj
 • Vargay Ildikó: Egy Andrássy úti villa története. BME ÉSZK TDK 2009. III. díj
 • 2008 Székely Márton: Technika és építészet a Budapesti Operaházban. BME ÉSZK TDK 2008. II. díj
 • Józsa Anna: A Budai Nyári Színkör. BME ÉSZK TDK 2008. II. díj
 • Romhányi Dóra: Történelmi parkok és kertek restaurálása Firenzében. BME ÉSZK TDK 2008. II. díj
 • 2007 Varga Piroska: Borsodnádasdi evangélikus templom. BME ÉSZK TDK 2007. II.díj + Guzsik Tamás emlékdíj
 • Lőrincz Orsolya: Hatzinger Pál barokk építõmester építőművessége Székesfehérváron és környékén. BME ÉSZK TDK 2007. III.díj
 • Székely Márton: Eresz vagy párkány? BME ÉSZK TDK 2007. dicséret
 • Rivó Hedvig Zsófia: Borszék – Egy fürdõhely jellemzõ épületeinek, épülettípusainak bemutatása a XIX. századból és továbbélésük napjainkig. BME ÉSZK TDK 2007. dicséret + Guzsik Tamás emlékdíj
 • 2006 Kertész Zsuzsanna: Üzlethomlokzatok és portálok alakulása a történelmi változások tükrében – egy Völgységi kisváros alapján. BME ÉSZK TDK 2006. II. díj
 • Pethő Brigitta: Il Tempietto. BME GTK TDK 2006. II. díj
 • Priegl Szandra: A csolnoki templom. BME GTK TDK 2006. III. díj
 • Nagy Gergely Domonkos: A folyamatos gótika – Gótikus építészeti jelenségek a barokk korban.
 • Szukop Gabriella: Márkó építészeti értékei. BME ÉSZK TDK 2006. dicséret
 • 2005 Fábry Katalin - Vukov Katalin: Népi formakincs és modern szerkezetiség Medgyaszay István épületein.
 • Cservenka Judit: A székesfehérvári Hiemer-Font-Caraffa tömb topográfiája – A tömbben található középkori házmaradványok rekonstrukciója / társkonzulens: Igari Antal.
 • Fekete Anikó – Martinovszky Zsuzsa: Szecessziós családi házak Nyíregyházán.
 • Budai Mihály - Szikora Szilvia: Csemő értékei / társkonzulens: Kleknerné Dr. Nyitray Réka
 • 2004 Arányi Ágnes: A Rózsa u. 6. sz. és a bécsi külváros műemlék jellegű lakóházai Sopronban. BME ÉSZK TDK 2004. II. díj
 • Dénes Katalin: Későbarokk magtárak a történeti Zala megyében. BME ÉSZK TDK 2004. II. díj; XXVII. OTDK 2005. I. díj
 • Hatvany-Kovács Gertrúd: Tiethart József építészete a veszprémi várban. BME ÉSZK TDK 2004. I. díj; XXVII. OTDK 2005. részvétel
 • Frey György Péter: Hidas protestáns építészeti hagyatéka. BME ÉSZK TDK 2004. II. díj; XXVII. OTDK 2005. részvétel
 • 2002 Gazda Réka Nikoletta: Kaposvár ipari építészetének fejlődése. BME ÉSZK TDK 2002. II. díj
 • Dobosi Linda: A süvetei Szent Margit templom / társkonzulens: Veöreös András. BME ÉSZK TDK 2002. I. díj; XXVI. OTDK 2003. elismerő oklevél
 • Frey György Péter: A pécs-tettyei reneszánsz villa elvi rekonstrukciója. BME ÉSZK TDK 2002. I. díj + CADLINE Kft különdíja; XXVI. OTDK 2003. III. díj
 • Gábor-Szabó Zsuzsanna: Sztehló Ottó, a templomépítő / társkonzulens: Vukoszávlyev Zorán. BME ÉSZK TDK 2002. I. díj; XXVI. OTDK 2003. I. díj + A Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért Alapítvány különdíja
 • Nagy Gergely: Háromszög alaprajzú barokk szakrális terek Magyarországon – az abai Szentháromság-plébániatemplom. BME ÉSZK TDK 2002. II. díj; XXVI. OTDK 2003. különdíj
 • Veress Orsolya: Korai görögkatolikus templomok Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. BME ÉSZK TDK 2002. III. díj
 • 2001 Balázs Attila: A budavári karmelita templom kutatása. BME ÉSZK TDK 2001. I. díj + Pro Progressio Különdíj + Kari HÖK oklevele; XXVI. OTDK 2003. elismerő oklevél
 • Horváth Tamás: A Budaörsi repülőtér. BME ÉSZK TDK 2001. III. díj
 • 1999 Lepel Adrienn: A hatvani egykori posztómanufaktúra. BME ÉSZK TDK 1999. II. díj; BME Millenniumi TDK Konferencia 2000. emlékplakett
 • 1998 Marótzy Katalin: Reneszánsz és neoreneszánsz - reneszénsz elemek megjelenése Ybl Miklós budapesti lakó- és hivatali épületein. BME ÉSZK TDK 1998. I. díj + Rektori különdíj; XXIV. OTDK 1999. III. díj
 • 1997 Gombár Sándor - Léhner Tamás: Báró Schell József katalinpusztai kastélya. BME ÉSZK TDK 1997. II. díj - OMvH különdíja; XXIV. OTDK 1999.
 • Elek Éva: A miskolci evangélikus templom kutatása. BME ÉSZK TDK 1997. III. díj
 • 1996 Baranya Szabolcs: A dadi plébániaház története. BME ÉSZK TDK 1996. III. díj
 • Gyürky-Kiss Pál: Középkori eredetű evangélikus templomok a funkcióváltás tükrében. BME ÉSZK TDK 1996. II. díj
 • 1995 Vukoszávlyev Zorán: Budapest és Szentendre szerb orthodox templomai. BME ÉSZK TDK 1995. Innotech Különdíj (I. díj)
 • 1994 Vukoszávlyev Zorán: Dél-Magyarország szerb ortodox templomai. BME ÉSZK TDK 1994. I. díj + Rektori Különdíj; XXII. OTDK 1995. I. díj; Pro Scientia Aranyérem
 • 1993 Baranya Szabolcs: A dadi sörház. BME ÉSZK TDK 1993. Könyvjutalom


Marótzy Katalin PhD

Témajavaslatok:

- XIX. századi építészeti pályázatok – esettanulmányok

- Bauforschung – történeti épületkutatás egy választott emlék kapcsán

- Épülettípusok a historizmusban

- Stílustörténeti kalandozások a XIX.-XX. század fordulójának magyar építészetében

- A nagykanizsai ferences kolostor nyílászáróinak lehetséges kormeghatározása

- Az egykori nagykanizsai vár és város nyomai a mai településszerkezetben

- A nagykanizsai "Vár Projekt" kritikai elemzése az elméleti rekonstrukció  fényében

-A nagykanizsai ferences kolostor rehabilitációjának kritikai elemzése

- A nagykanizsai ferences kolostor boltozatai. Szerkezet és formaKorábbi témavezetések:

 • 2013 Balogh Diána, Gneth Orsolya: Megérkezés Ybl pesti bérházaiba. BME ÉPK TDK 2013. I. Díj
 • 2012 Reider Anita: A Műegyetem HÖ épülete. BME ÉPK 2012 Egyetemi Hallgatói Képviselet Különdíja
 • 2011 Bodnár Emőke, Poór Veronika, Szőke-N Bernadett Csilla: -Korok lakóterei- Egy városi kereskedő háza a Tudorok korában.
 • 2011 Drotál Diána – Reider Anita: A Műegyetem MM-MG épülete.
 • 2006 Kalcsó Kitti: Az erdőtelki Buttler kastély története, Nemes múlt, méltatlan jelen.


Mezős Tamás CSc, Dr. habil.

Témajavaslatok:

- Új klasszikus építészet múltja és a jövő lehetőségei

- Téralakítás és a szerkezet összefüggései a történeti építészetben

- Perióduskutatás és 3D modell elvi rekonstrukció készítése történeti épületeken


Vukoszávlyev Zorán PhD

Témajavaslatok:

- kortárs építészet és szakralitás

- modern templomépítészet

- hazai templomépítészet ’45-89

- hazai műemlékvédelem ’45-89

- modern műemlékvédelem

- kortárs építészet és örökségvédelem

Korábbi témavezetések:


Zsembery Ákos PhD

Témajavaslatok:

- Elmélet és gyakorlat viszonya a műemlékek helyreállításánál

- Kortárs (és) műemlékvédelem

- Építészeti rekonstrukció: pro és kontra

Korábbi témavezetések:


Webmester: Zsembery Ákos
Magyar Tudományos Akadémia

1051 Bp, Roosevelt tér 9.
(1) 411-6100
priroda@office.mta.hu
Architectura Hungariae

Negyedévente megjelenő
építészeti folyóirat

HU ISSN-1588-0109
Periodica Polytechnica Architecture
Évente kétszer megjelenõ
angol nyelvũ tudományos folyóirat
ISSN: 1789-3437
HEFOP - Értékünk az ember

Humánerőforrás-fejlesztési
Operatív program
Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ
1133 Bp, Pozsonyi út 56.

(1) 237-4400
info@mnv.hu